Skip to main content

Utbildningar

Vuxenutbildningen Falkenberg erbjuder många kurser och utbildningar på olika nivåer. Oavsett dina mål och förutsättningar finns något för dig. 

Olika studieformer inom vuxenutbildningen

Klassundervisning: Du studerar i klass och håller kontakten med lärare och studiekamrater via lärplattformen Google Classroom.

Flexundervisning: Du gör den största delen av dina studier online via lärplattformen Google Classroom. Du har några träffar med lärare och studiekamrater i klass.

Distansundervisning: Du läser helt online via Hermods. All kontakt med läraren sker via lärplattformen Novo. Det enda tillfälle som du behöver komma till skolan är om du har ett nationellt prov i kursen som du läser.

Yrkesutbildning: Du studerar i klass och under dina APL-perioder är du ute på ett företag.

Lärlingsundervisning: Du genomför ungefär 70% av utbildningen på en arbetsplats och 30% i skolan.

Prövning: Du studerar på egen hand och genomför därefter ett eller fler prov och moment för att bli betygsatt på en hel kurs. Undervisning eller handledning ingår inte i prövningen. Du skaffar dig själv den litteratur du behöver för inläsning.

Validering: Validering innebär att bekräfta och synliggöra kunskaper. Genom validering kan du som redan har kunskaper inom ett ämne förkorta din utbildningstid. På så sätt kan du snabbare komma ut i arbete.

Ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare

Om du känner dig osäker på vad du vill studera, har frågor om våra utbildningar eller dina möjligheter att bli antagen till en utbildning är du varmt välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare. 

Kontakta studie- och yrkesvägledare