Skip to main content

Ansökan och antagning

Här hittar du information om hur du ansöker till våra utbildningar, hur du följer din ansökan och de antagningsregler som gäller för utbildningarna. Du hittar också information om hur du ansöker till vuxenutbildning i en annan kommun än den du är folkbokförd i.